Условия за ползване


Тези условия уреждат отношенията ни с потребителите и с всички, които ползват или взаимодействат с myteam. Когато се регистрирате в myteam, когато използвате или по какъвто и да е начин осъществявате достъп до myteam, Вие заявявате, че се съгласявате с условията за използване.

Поверителност

Политиката на поверителност урежда това как вие използвате myteam, да споделяте с другите и как ние можем да събираме и използваме Вашето съдържание и информация.

Споделяне на Вашето съдържание и информация

Вие сами контролирате цялото съдържание и информация, които помествате в myteam за Вас, от Вас или от Ваше име и самостоятелно определяте как да се споделят те.

Сигурност

Ние правим всичко възможно да запазим myteam сигурен, но не винаги можем да го гарантираме. Затова имаме нужда от Вашата помощ, което включва следните задължения от Ваша страна:

 • Да не изпращате или да помествате по друг начин неразрешена търговска реклама (например spam) в myteam
 • Да не участвате в и чрез myteam в незаконен маркетинг
 • Да не качвате вируси или друг зловреден софтуер
 • Да не търсите информация за да осъществявате достъп до профил, принадлежащ на друг потребител
 • Да не притеснявате, заплашвате, или тормозите други потребители
 • Да не публикувате съдържание, проповядващо или подбуждащо към омраза, съдържащо заплахи, имащо порнографски характер или изобразяващо голота или насилие
 • Да не използвате myteam, за да извършвате каквато и да е незаконна, подвеждаща, увреждаща или дискриминационна дейност
 • Да не правите нищо, което може да прекрати, претовари или наруши нормалното функциониране на myteam
 • Да не улеснявате или поощрявате каквито и да е нарушения на тази декларация

Регистрация и поверителност на профила

Потребителите на myteam се регистрират като за целта попълват регистрационна форма, в която предоставят своите действителни имена. С регистрацията си Вие се задължавате:

 • Да предоставяте точна, пълна и вярна информация за себе си и да поддържате тази информация актуална. Вие носите отговорност за предоставянето на невярна, неточна и непълна лична информация в myteam
 • Да не се представяте за друго лице, да не създавате профил за което и да е друго лице, освен за Вас самите, както и да не прехвърляте профила си на което и да било друго лице
 • Да не споделяте Вашата парола, да не предоставяте на някой друг достъп до профила си, или да правите нещо друго, което може да застраши сигурността на Вашия профил
 • Да не използвате личния си профил и регистрацията си в myteam за търговски цели и за реклами

Защита на правата на други лица

Ние зачитаме правата на другите и очакваме същото и от Вас. С регистрацията си в myteam, Вие се задължавате:

 • Да не изпращате, пренасяте или разпространявате каквито и да били материали които съдържат софтуерен Вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърния софтуер или хардуер
 • Да не преправяте заглавия и да не обработвате каквато и да била част от myteam без нашето изрично съгласие
 • Да не помествате съдържание или да предприемате каквото и да е друго действие в myteam, което засяга или нарушава правата на други лица или по друг начин нарушава закона. Ние можем да премахнем всеки материал, съдържание или информация, които Вие помествате в myteam, ако преценим, че те нарушават условията за използване
 • Да не събирате информация от други потребители, без предварително да получите тяхното изрично съгласие за това, след като посочите недвусмислено, че Вие сте този, който събира информацията и обясните защо го правите и как ще я използвате
 • Да не публикувате в myteam лични данни, лични документи или поверителна информация, принадлежащи на или отнасящи се до други лица

Защита на интелектуалната собственост

Логото, софтуерът, съдържанието и останалите елементи на този сайт са изключителна собственост на myteam.

Вие нямате право да използвате нашите права върху интелектуалната собственост, вкл. авторски права, търговски марки, в т.ч. myteam, или подвеждащи сходни марки, без писменото ни разрешение.

Вие се задължавате да не използвате myteam за да копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация, материали или съдържание, представляващи обект на права върху интелектуална собственост.

Вие се задължавате да не изпращате на нас и на други потребители съдържание и материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други права на интелектуалната собственост или каквито и да е други права на трети страни.

Прекратяване

Ако Вие нарушавате тази декларация, или по друг начин създавате възможност за отправяне на юридически претенции срещу нас, ние можем да спрем да Ви предоставяме myteam изцяло или отчасти вас. Ние ще Ви уведомим по електронната поща или при следващия опит да влезете в профила си. Можете също така да изтриете профила си или да прекратите приложението си по всяко време.

Ако някой предяви иск срещу нас, свързани с Ваши действия, Ваше съдържание или Ваша информация в myteam, Вие се задължавате да ни обезщетите за всички вреди, загуби, пропуснати ползи и разходи от всякакъв Вид (включително съдебни такси и разходи), свързани с тези претенции

Ние се опитваме да предоставяме myteam сигурен и безопасен, но Вие се регистрирате в него, ползвате го и взаимодействате с него НА СВОЙ РИСК. Ние предоставяме myteam "КАКТО Е", БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ, че myteam ще бъде безопасен или защитен. myteam не носи отговорност за действията, съдържанието, информацията или данни на трети лица, и ВИЕ освобождавате НАС, НАШИТЕ собственици, директори, ръководители и служители от всякакви претенции и искове за обезщетения, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с ТРЕТИ СТРАНИ.

 
 
Сайт на 2010 | Социални мрежи и сайтове за запознанства
Всички права запазени © 2010-2012 | Myteam.bg
1 : 00

Час
Минути