Реклама в MyTeamПозиция в сайта Размер на банера Гарантирани имресии месечно Цена за 1000 импресии
Логин страница 300х250 120 000 10лв. Виж демо
Начална страница 300х250 100 000 10лв. Виж демо
Вътрешна страница 300х250 100 000 8лв. Виж демоТехнически изисквания:

  • максимално допустима големина - 35kb (килобайт)
  • позволени формати - ".jpeg", ".png", ".swf"
  • да съдържа вграден линк към страницата на рекламодателя
  • в случай на корекция на рекламния формат, рекламодателят (агенцията) е длъжен/а да предостави работен файл (".fla" file), както и използвани шрифтове.

Допълнителна информация:

Гарантираният брой импресии е за работни дни.
За почивните дни се гарантират 50% от импресиите за работни дни.
Политически кампании - 50% завишаване на цените.

В случай на прекратяване на рекламна кампания след заявяването й, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи неустойка в размер на 20 % от брутната сума на остатъка от стойността на рекламната кампания от момента на прекратяването й.

myteam.bg предоставя възможност на своите КЛИЕНТИ за нестандартна форма на реклама. За подробности моля свържете се с наш сътрудник на посочените координати за контакт.

 
 
Сайт на 2010 | Социални мрежи и сайтове за запознанства
Всички права запазени © 2010-2012 | Myteam.bg
1 : 00

Час
Минути